5. İstanbul Tasarım Bienali, tasarıma empati üzerine temellenen yeni bir rol biçme arayışındaki fikirleri ve projeleri bir araya getiriyor. Tasarım, burada duygulanımların ve izlenimlerin aracısı olarak, esas amacı özen göstermek olan bir pratik şeklinde sunuluyor. Tasarımcılar, bizi hem birbirimizle hem de etrafımızdaki dünyayla, diğer türlerle, mikroorganizmalarla, toprakla, suyla, hatta kâinatla bir araya getirmek üzere duyusal, diplomatik, bazen de tedavi amacı güden işlevleri benimsiyor.

Sorumluluk alanı tayin etme ve insandan fazlasıyla bağ kurmaya yönelik bir kültürü geliştirmeyi amaçlayan bu bienal, çoklu bedenler, boyutlar ve bakış açıları için yapılan tasarımları araştırıyor. Sergilenen projeler, bizi zamanın bu kritik ânında dikkat ve incelik pratikleri hakkında yeniden düşünmeye, yeniden bağ kurmak için kolektif biçimde yeni sistemler ve yapılar inşa etmeye teşvik ediyor. Bienal kaçınılmaz iklim krizine ve ekonomik krizlere, genel toplumsal yoksunluk hâline ve tükenmiş küresel sanayi modeline karşı eleştirel araçlar ve alternatif yollar öneriyor. Birden fazlası için tasarım, sadece ortalama kullanıcıyı ya da müşterileri değil, herhangi bir tasarım sürecine özgü pek çok bileşeni ve karmaşık engelleri hesaba katıyor.

Projelerde yer alan görüş ve düşünceler eser sahiplerine aittir, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın görüş ya da duruşunu yansıtmayabilir.

Projeler
Tasarımcılar
Bölüm
Bakış Açısı
Yönelim