Uydu Projeler
Proje
Stigmerjiyi Aramak: Dünyanın Sonunda Bir Arşiv
Tasarımcı
Martina Muzi
Proje açıklaması

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle

Stigmerji toplu zekâya bağlı müşterek bir hayatta kalma yolu olarak düşünülebilir. Tek bir faktörün ya da bireyin performansına değil, birçok organizmanın aynı anda basit eylemleri veya etkinlikleri tekrar etmesine bağlıdır.

Stigmerjiyi Aramak tasarım dilleri ve sistemlerine dair devam eden bir araştırma. Disiplinlerin ötesine geçen ve insan ötesi varoluşun biçimleri aracılığıyla yol alan yeni paradigma ve araç arayışı. Dönüştürücü bir güç olarak sadece insanı değil, diğer organizmaları ve sistemleri de hesaba katmak ve dahil etmek üzere tasarımın epistemolojisine yöneliyor. Toplumsal atomlara bölünme, siyasal güvensizlik, gitgide artan yoksullaşmanın kaçınılmaz olarak algılanışı, etrafımızdaki ağlara aidiyetimiz ve onları şekillendirişimize ilişkin tek taraflı anlatıya duyulan tepki sonucunda meydana gelir, tıpkı türlerin kitlesel yok oluşunun insan uygarlığının tek taraflı izleğinin sonucu olması gibi.

Stigmerjiyi Aramak, içinde faaliyet gösterdiği bağlama ya da kuruma göre, genişleyen, büzüşen ya da şekil değiştiren, büyümekteki dijital ve fiziksel arşivin biçimini alıyor. Bu kısım Dünya’yı stigmerji mekanizmasının merceği ve bunun empati kavramıyla ilişkisi aracılığıyla jeolojik katmanlar ve coğrafi bölgeler üzerinden kat eden bilgi birimleri ve soruşturmalardan meydana geliyor. Arşiv, geçici sergiler, pedagojik deneyler, yuvarlak masa sohbetleri, konferanslar ve yayınlarla, fiziksel ve fiziksel olmayan yollardan “besleniyor”. Eindhoven Tasarım Akademisi’nden yüksek lisans öğrencilerinin (Stigmergy•Family•Studio, Bahar 2018 ve Stigmergy collective research project, Bahar 2020) stigmerji ve tasarım üzerine yaptıkları işler ve bunun yanı sıra Stigmerjiyi Aramak çalışma grubunun küratörlüğünü üstlendiği, gittikçe hacimlenen araştırma ve sohbetler projenin belkemiğini oluşturuyor.

Biyografi

Martina Muzi’nin (tasarımcı, küratör ve Eindhoven Tasarım Akademisi’nde ders veriyor) başlattığı Stigmerjiyi Aramak projesinin küratöryel ekibi Jeannette Petrik (yazar ve tasarımcı), Chiara Clarke Siravo (tarihçi ve küratör), Tamar Shafrir (yazar ve eğitimci) Irene Stracuzzi (grafik tasarımcı ve eğitimci) ile Martina Muzi’den oluşuyor.

Daha Fazla Uydu Projeler
atlas Harran Design Team
#insan #malzeme
Berliner Festspiele / Immersion
#küresel #semavi
Sophie Krier ve Erik Wong
Sophia Psarra, Uta Staiger, Claudia Sternberg