Yeni Yurttaşlık Ritüelleri
Proje
Özenle Kurutun
Tasarımcı
public works ile Freddie Wiltshire ve Billy Adams
Proje açıklaması

Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle.

Özenle Kurutun gıda kurutma ve saklama işini kolektif bir yurttaşlık pratiğine dönüştürüyor. Çalışmanın çıkış noktası Türkiye mutfağına özgü, sebzeleri açık havada, evlerin çatılarında kurutarak saklama âdeti. Kurutma süreci ve bu sürece başvuran kültürler incelenirken bir yandan da dünya çapında kurutma ritüellerini denemek ve tartışmak amacıyla çeşitli sebzeler toplanıyor. Modernliğe özgü dolaysızlığın karşı anlatısı niteliğindeki bu süreçte, çürümeye karşı yürütülen uzun soluklu yarış kamusal yaşam için yeni bir ritim belirliyor.

Gıdayı havada kurutma süreci yüzyıllardır uygulanan performatif bir koruma tekniği. Dünya çapında bu tekniğin çeşitli örnekleri çıkıyor karşımıza. New Mexico ve Arizona’da, ziyaretçileri karşılamak için evlerin dışına dekoratif ve keskin kokulu rista’lar asılıyor. Norveç’te, kuzey bölgesine özgü yağlı bir balık türü olan hjell, buzlarla kaplı ahşap bir üçgen çerçeve üzerinde aylarca bekletilerek kurutuluyor. Japonya’da renkli hoshigaki ritüelinde binlerce hurma, yumuşak sonbahar rüzgârında kurumaya bırakılıyor. Besin kurutma süreci, zaman içinde bir toplumsal ritüele dönüşmüş bir gereklilik.

Özenle Kurutun, İstanbul’un gözde bahçelerinden Kuzguncuk Bostanı’ndaki metruk bir binayı hayata döndürerek bu salgın döneminde kentte sabır ve dayanışmayı beslemeyi hedefliyor. Kuzguncuk Bostanı, bölgenin yerlileri için büyük bir park, bir kent bostanı, buluşma noktası ve mahalle merkezi işlevi görüyor. Bir yandan da antik yeşil bahçeleri ve ebedi besin yetiştirme geleneklerini korumak için mutenalaştırmaya karşı verilen mücadelenin bir simgesi.

Biyografi

public works (Birleşik Krallık), mimarlık, sanat ve performans alanlarında faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen, 2004 çıkışlı bir eleştirel tasarım girişimi. Dahil olduğu disiplinlerarası ağda, müştereklik ve güven inşa eden kalıcı ilişkiler üreten girişim, bir yandan da yurttaşların aktif katılımına yer açan kentsel gelişim fırsatlarını yeniden biçimlendiriyor ve yurttaşların kent haklarını geliştirerek katkıda bulunmalarına olanak sağlıyor. Kentte “yurttaşlığı” tesis eden unsurlarla ve yurttaşlığı kısıtlayan yapıları yeniden tasarlamakla ilgileniyor. Çalışmalarında, çağdaş kamusal yaşamı dönüştürmek ve yeniden yurttaşlara mal etmek amacıyla doğrudan katılımı ve kolektif eylemi teşvik eden yurttaşlık pratiklerine alan açıyor ve onları kolaylaştırıyor.

Billy Adams & Freddie Wiltshire (Birleşik Krallık) mimarların ve üreticilerin özgün rolleri arasında seyreden işbirliklerinde inşaat işlerinin maddi süreçleri ve yaklaşımlarından yola çıkıyorlar. İnşaat yöntemlerini dolaysız ve uygulamalı bir şekilde anlamaya uğraştıkları çalışmalarında, sıklıkla kendi projelerini sahada inşa ederek iliştirilmiş bir pratiği hayata geçiriyorlar. Yerel gruplara inşa edilen çevreye sahip çıkma yetkisi verme amaçlı becerilerin ve bilginin son kullanıcıya aktarımı süreci, bu tasarıların başarısının esas faktörlerinden biri.

YIL
2020

#sebze #yemelik

EV SAHİBİ
Kuzguncuklular Derneği
Bu proje Nisan 2021’de ziyarete açılıyor.
LOKASYON
Kuzguncuk Kent Bostanı
BENİ ORAYA GÖTÜR
Daha Fazla Yeni Yurttaşlık Ritüelleri
SKREI ile Francisca Sottomayor & Sofia Magalhães
#sebze #kurgusal #yemelik
Orkan Telhan + elii (Bir IMNA projesi)
#mikrobiyal #bedenleşmiş
DAAR (Mimarlığı Sömürgecilikten Arındırma Misafir Sanatçı Programı) / Sandi Hilal & Alessandro Petti
#insan #dekolonyal