Yeni Yurttaşlık Ritüelleri
Proje
Sobya't Thawra – Devrimin Sobası
Tasarımcı
Bits to Atoms + BeirutMakers
Proje açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle.

Bu açıkhava odun sobası Bits to Atoms’un sitesinden paylaştığı açık kaynaklı CAD dosyası model alınarak imal edildi. Siyah sac lazer kesim işlemiyle yaklaşık bir saatte parçaları birleştirilen sobada takoz doğramacılık adlı yüzyıllık bir teknik kullanılıyor, bu nedenle soba herhangi bir yerde kolaylıkla tekrar üretilebilir. Isı sağlaması için tasarlanan ve yağmurlu havalarda da çalışan sobada bir ocak, kahve ve çaydanlık için iki oyuk bulunuyor. Aslen Lübnan’da devrimi desteklemek ve devrimci değerleri yansıtmak amacıyla üretilen soba, şimdi İstanbul’da kamusal bir alanda erişime açılıyor.

17 Ekim 2019’da Lübnan kapsamlı bir ekonomik ve siyasal değişim çağrısında bulunan ve geniş kesimlere yayılan bir halk protestosunda ivmelenen eşi benzeri görülmemiş bir siyasal hareketin ortaya çıkışına tanık oldu. Arapçadan Latin harflerine aktarılan ve “Devrim Sobası” anlamına gelen Sobya't Thawra soğuk havada dışarıda ısınma ve yemek pişirme gibi pratik ihtiyaçları karşılamak amacıyla, direnişe basit bir katkı olarak hayata geçirildi. Protestocular sobanın etrafında uyudu, siyasi tartışmalarını sobanın etrafında toplanarak yürüttü ve günün erken saatlerinde sobanın küçük parçalarının çalınmasını önlemek için tek tek söktü.

Bits to Atoms devrimi canlı tutma umuduyla web sitelerindeki CAD kesim dosyasına erişimi açık tutuyor. Bu dosya herhangi bir çelik lazer kesim merkezine gönderilerek, isteyen herkesin odun sobasını kurması sağlanabilir.

www.bitstoatoms.xyz

Biyografi

Bits to Atoms (Lübnan) Beyrut’ta Guillaume Credoz tarafından kurulmuş ödüllü mimarlık girişimi. Dijital tasarım ve robotlu imalatta araştırma tabanlı bir yaklaşımla çalışan girişimin ofisinde, metal, ahşap, plastik ve seramik imalatı için son teknoloji ürünleriyle donatılmış bir kurum içi endüstriyel Fablab (dijital imalat laboratuvarı) bulunuyor. Girişimin karmaşık topolojilerin üstesinden gelme ve cazip, heykelsi çözümler üretme becerisi, yirmi yıllık deneyimle ve test etme ve deney yapma kararlılığıyla destekleniyor.

BeirutMakers tasarım, simülasyon ve imalat alanlarındaki süregelen gelişmelerde dijital teknolojilerin rolünü araştıran bir tasarımcılar kolektifi. Kolektif aslen hareketli bir “yapım” kültürünü araştırırken, dijital teknolojilerin fikir aşamasından üretim aşamasına kadar tasarım süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ve yapımcıların “tasarım” kavramını nasıl tekrar tanımladığını araştırıyor. BeirutMakers, 2014’ten beri müşterek bir yaklaşımla ve araştırma tabanlı bir metodolojiyle yapımcılara, dijital imalat devriminin beraberinde getirdiği yetki ve potansiyel üzerine birlikte düşünmek için bir açık platform sunuyor.

YIL
2019-20

#insan #direniş

EV SAHİBİ
Urban.koop
Bu proje Ekim 2020’de ziyarete açılıyor.
LOKASYON
Karaköy Sahili, Karaköy Motor İskelesi’nin yanı
BENİ ORAYA GÖTÜR
Daha Fazla Yeni Yurttaşlık Ritüelleri
SKREI ile Francisca Sottomayor & Sofia Magalhães
#sebze #kurgusal #yemelik
public works ile Freddie Wiltshire ve Billy Adams
#sebze #yemelik
Orkan Telhan + elii (Bir IMNA projesi)
#mikrobik #bedenleşmiş
DAAR (Mimarlığı Sömürgecilikten Arındırma Misafir Sanatçı Programı) / Sandi Hilal & Alessandro Petti
#insan #dekolonyal