Eleştirel Yemek Programı
Proje
Danslar
Tasarımcı
Luiza Prado de O. Martins
Sinopsis

Danslar, kişisel hikâyelerin anlatımı aracılığıyla, Türkiye ile Brezilya mutfaklarını birbirine bağlayan üç malzemenin (bamya, kırmızıbiber ve portakal) nasıl kullanıldığı ve hazırlandığı üzerine düşünüyor. Bu malzemelerin ikili yaşamı var, yiyecek olarak bilinmelerinin yanı sıra, doğurganlığı artırdığı düşünülen karışımların malzemesi olarak kullanılıyorlar. Öte yandan, bu malzemelerin bazı özellikleri, gerek sembolik gerekse maddi olarak, kitleleri ve nüfusu kontrol etmenin bir biçimi olan göz yaşartıcı gaz kullanımıyla, baskı ve direnişin tarihiyle de ilişkilendirilebiliyor. Nitekim bu kısa film de, bu malzemelerin duyumsal ve duygulanımsal etkilerini, Rio de Janeiro merkezli bir kimyasal silah üreticisi olan Condor Non-Lethal Technologies’in tarihiyle ve büyük bir göz yaşartıcı gaz ihracatçısı olan bu şirketin uluslararası etkisiyle ilişkilendirerek, biyoiktidarın bir uygulayıcısı olan modern ulus devletin konumu üzerine düşünme imkânı sunuyor. Film aynı zamanda, 20. yüzyılın ortalarından itibaren, Latin Amerika’nın her yerinde gerek askeri diktatörlüklerin kurulması gerekse sol görüşlü muhaliflerin kaçırılması, katledilmesi ve işkenceden geçirilmesi için (CIA aracılığıyla) eğitim, destek ve istihbarat sağlayan ABD destekli bir kampanya olan Condor Operasyonu ile Condor Non-Lethal şirketi arasındaki tarihsel bağlantıya değiniyor.

Biyografi

Dr. Luiza Prado de O. Martins, işlerinde doğurganlık, üreme, sömürgecilik, toplumsal cinsiyet ve ırk temalarına odaklanan bir sanatçı ve araştırmacı. Sanatçı, doktora tezinde, doğurganlık ve üreme üzerindeki kontrolü sömürgeci/modern toplumsal cinsiyet sisteminin inşasında temel bir rolü olan biyopolitik bir jest olarak ele alıyor ve "doğum kontrol teknoekolojilerinin" ortaya çıkışını sömürgeci tahakkümü incelemenin (ayrıca ona direnmenin, onun tahakkümü sekteye uğratmanın, onu rahatsız etmenin) çerçevesi hâline getiriyor. Halen devam eden Bir Aşırılıklar Topografyası isimli araştırmasında ise, insanlarla bitkiler arasındaki karşılaşmaları, yerlilerin ve halkın üreme konusunda geliştirdiği tıbbi yöntemler bağlamında inceliyor ve bu yöntemleri radikal bir bakım pratiğinin ifadeleri olarak sunuyor.

Daha Fazla Eleştirel Yemek Programı
Valeria Meiller & Agustin Schang
#hayvan #direniş #dekolonyal #bedenleşmiş
Linda Schilling Cuellar
#sebze #dekolonyal #yemelik
Ayşenaz Toker ve Merve Tuna
#malzeme #kurgusal #mizahi
depatriarchise design, Mayar El-Bakry ve Romi Lee
#mikrobiyal #yemelik #ekolojik
BUREAU (Daniel Zamarbide) ile Chef Walter El Nagar ile Filipe Felizardo
#mikrobiyal #yemelik #ekolojik
Ben Goldner ve Emma Leigh Macdonald
#mikrobiyal #yemelik #ekolojik
Asako Iwama, Iris Lacoudre, Camille Sineau
#insan #bedenleşmiş
Nelly Ben Hayoun-Stépanian ve Chef Rabah Ourrad
#semavi #yemelik #mizahi