Kara ve Deniz Kütüphanesi
Proje
Uydu Mutfaklar
Tasarımcı
TiriLab
Proje açıklaması

Yunanistan’ın kuzeybatısında yer alan kırsal bölge Tesprotya, büyük kısmı kadınlar tarafından kurulan ve örgütlenen çeşit çeşit açık hava mutfağına ev sahipliği yapıyor. Bu mevsimlik mutfak kulübeleri geleneksel olarak bütün aileye barınak olmak üzere tasarlanmıştı. 1970’lerde göçebelikten, içinde elektrikli ocakların ve suyun bulunduğu kalıcı evlerde daha yerleşik hayatlara geçişe rağmen, bu açık alanlar gelişmiş ve dönüşmüş olsalar da varlığını sürdürdü. Ana evden ayrı olan bu müstakil mutfaklar, kadınların on yıllar boyu yemek pişirdiği ve bir araya geldiği odun fırınları etrafında kurulmuş özel mekânlar. Bu toplum ve mutfak laboratuvarlarının içinde keçi peyniri yapılıyor, yumurta saklanıyor, sebze pişiriliyor ve yemek tarifi değiş tokuşu yapılıyor. Bu mekânlar hikâye anlatma, sosyalleşme, aynı zamanda da iç içe yemek pişirme alanları.

Uydu Mutfaklar TiriLab’ın yürüttüğü, mutfağı buluşma, direniş, güçlenme ve bakım alanı olarak inceleyen bir araştırma projesi. Tesprotya bölgesindeki kırktan fazla topluluğa içkin müşterek mutfak tipolojilerini, tariflerle, buraları kullanan kadınların oluşturduğu kültürler arası kuşakların hikâyeleriyle beraber kendisine has iç tasarımları ve mekânsal düzenlemelerini değerlendirerek haritalandırıyor. TiriLab’ın araştırması, mutfakların nasıl geliştiğinin ve hem kültürler arasında hem şehirle kır arasında aracılık rolü üstlenerek farklı topluluklar ve yerleşimler tarafından nasıl kullanıldıklarının izini sürüyor.

Biyografi

TiriLab (Yunanistan), Yunanistan’ın kuzeybatısındaki kırsal topluluklara özgü yerel teknolojiler, gastronomi ve kültürle ilgili çokkültürlü mirası araştıran bir inisiyatif ve açık platform. Christina Serifi ve Juan Chacón’un önayak olduğu, mimariye ve yöreye, yerel ekolojilere ve dijital teknolojilere, döngüsel ekonomiye ve paylaşım modellerine odaklanan kolektiflerin ve bireylerin, uygulamacıların ve araştırmacıların ortak girişimi. TiriLab’in çalışmaları teknik üretmeye, yemek araştırmaları ve yapımının yanı sıra atölyeler, buluşmalar, araştırma ve üretilmiş prototipler yoluyla saha araştırmasına ve tasarıma odaklanıyor. TiriLab yerel ve küresel alternatifler oluşturmanın önünü açarak gerçek yaşam pratiklerinden, kritik insan müdahalelerinden ilham almanın ve öğrenmenin peşinde. TiriLab, Mapping the Margins (Kenarların Haritasını Çıkarmak) projesi aracılığıyla ilk kez Tesprotya bölgesindeki kadın kooperatiflerini, derneklerini ve inisiyatiflerini belgelemeye ve haritalandırmaya başladı, bunu yaparken onları güçlendirmek için aktif bir bilgi ağı yaratmayı, onlara görünürlük kazandırmayı ve çokkatmanlı kimliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor. TiriLab, Future Architecture Platform bursuna sahip ve i-Portunus hibesini aldı.

 

Video projesi: Angel Ballesteros / Muzungu coop

Yönetim | Araştırma | Yapım: Christina Serifi/TiriLab, Juan Chacón/TiriLab, Angel Ballesteros/Muzungu coop

Kurgu | Post-prodüksiyon: Angel Ballesteros/Muzungu coop

Fotoğraf: Juan Chacón/TiriLab, Angel Ballesteros/Muzungu coop

 

Özel teşekkürler:

Videolarda yer alan kadınlar: Sevasti Kakou, Dora Tzani, Eleni Deska, Ioanna Serifi, Susana Stannat, Paraskevi Demetriou.

Vaggelis Serifis ve Christos Serifis’e hikâyeleri için

Bizi konuk eden aile: Dora Tzani, Giorgios Serifis.

YIL
2020

#malzeme #yemelik

LOKASYON
ARK Kültür
Daha Fazla Kara ve Deniz Kütüphanesi