Kara ve Deniz Kütüphanesi
Proje
Üretken Bir Mitolojinin Maddeleşmesi
Tasarımcı
Aslı Uludağ
Proje açıklaması

Büyük Menderes Grabeni Türkiye’nin Ege kıyılarına ayırt edici özelliğini veren dağ silsilesi içinde, yatay bir düzlem boyunca bir patikayı kesen yarık bir vadi. Graben denizle iç bölgeler arasındaki hava ve su akıntılarına yol gösteriyor, yerel nüfus için temel gelir kaynağı vasfına sahip ve bu bölgeyi zeytin ve incirin yurdu olarak tarif eden eski bir mitolojinin odağındaki meyve ağaçları için uygun iklim koşullarını yaratıyor.

Ancak 1960’larda Büyük Menderes Grabeni’ni Türkiye’nin başlıca jeotermal sahası olarak müjdeleyen keşif ve harita çalışmaları bu mitolojiyi yeniden tanımlamaya başladı. Bugün, 300’den fazla sondaj kuyusunca delik deşik edilmiş bu topraklar, jeotermal sıvılarını yüzeye bırakarak zeytin ve incir ağaçlarını öldüren kırktan fazla jeotermal enerji santraline yeraltı ısısı sağlıyor. Bu mesele, toprağı bu yavaş tempolu şiddetten korumak için mücadele eden kadınların ve meyve yetiştiricilerinin öncülük ettiği, güçlü ve örgütlü bir direnişin fitilini ateşledi.

Aslı Uludağ’ın araştırma projesi Büyük Menderes Grabeni’ne hâkim olan mitolojinin yeniden yazılmasında kullanılan ve hem maddi hem de mekânsal anlamda bölgeyi dönüştüren araçları haritalandırıyor. Kızılcaköylü kadınların, zeytin ve incir yetiştiricilerinin ve avukatlarının desteğiyle proje çevresel şiddete karşı mücadele eden bölge halkının yararlandığı alet takımını ele alıyor ve bunlara kendi katkısını sunuyor.

Biyografi

Aslı Uludağ (Türkiye) bir görsel sanatçı. İşleri sanatla araştırmanın kesişiminde yer alıyor, performans, yerleştirme ve arşivleme dahil pek çok farklı formu kapsıyor. Araştırma projeleri insanlar, insandan öte varlıklar ve çevre arasındaki ilişki vasıtasıyla vuku bulan şiddet biçimlerine odaklanıyor ve bunların faaliyetlerini yürütmek için kullanılan tekno-bilimsel, yasal ve mimari araçları araştırıyor. Pratiği aracılığıyla direniş biçimleri olarak çevreyle alternatif mekânsal, zamansal ve maddi birliktelikler öneriyor. Uludağ lisans eğitimini Chicago Sanat Enstitüsü’nde aldı, Londra Üniversitesi Goldsmiths’te Araştırma Mimarisi üzerine yüksek lisans yaptı. Çalışmaları Ukrayna Modern Sanat Enstitüsü ve İstanbul Pera Müzesi’nde sergilendi.

YIL
2020

#mineral #direniş

LOKASYON
ARK Kültür
Daha Fazla Kara ve Deniz Kütüphanesi