Kara ve Deniz Kütüphanesi
Proje
Bir Kozmos İmgesi Olarak Çadır
Tasarımcı
Black Athena Kolektifi
Proje açıklaması

Belli insanlar resmî anlatılardan çıkarıldığında sonuç olarak hangi hiyerarşiler üretilmiş olur? Karşı tarihler yanlış tercüme süreçlerini yeniden devreye sokabilir mi?

Bir Kozmos İmgesi Olarak Çadır Mısır’daki İskenderiye Kütüphanesi’ni çevreleyen efsaneleri başlangıç noktası olarak belirliyor, böylece tarih yazımındaki önemli boşluklara işaret ediyor. Eski dünyanın en büyük tek bilgi arşivi olarak tanınan Büyük Kütüphane, kuruluşundan yirmi üç asır sonra dahi farklı bir statüye ve mirasa sahip olmayı sürdürüyor. Kütüphanenin tarihindeki en sembolik kısım, doğruluğundan şüphe edilen bir yangında yok olması. Sadece kaybolan bilgiyi izah etme girişimlerimizde başarısız olmakla kalmayıp gerçekten nasıl yıkıldığına dair kesin bir iddia da ileri süremiyoruz. Eski İskenderiye Kütüphanesi’nin hiçbir görüntüsü yok, yanlışlar ve çelişkilerle dolu referanslardan ve hikâyelerden yola çıkarak kütüphanenin neye benzediğini tahayyül etmeye çalışmak araya fantezi ve efsaneleri katmayı gerektiriyor.

Black Athena Kolektifi’nin yürüttüğü bu araştırma projesi Akdeniz ve Kızıldeniz bölgesindeki çalışmalarını, sömürgeci yaklaşımla iç içe geçmiş bir bölgenin bugünkü tasavvurlarına meydan okumak ve göçün bu bölgede kültür kavramını nasıl şekillendirdiğini incelemek üzere sürdürüyor.

Biyografi

Black Athena Kolektifi Eritre’den Mısır’a kadar Kızıldeniz havzasıyla ilişkili siyasal söylem ve mekânsal inşa pratiklerinin deneyi için kurulmuş bir araştırma ve sanat laboratuvarı. Coğrafya, arkeoloji ve tarihi de içeren çokdisiplinli bakış açıları aracılığıyla Black Athena Kolektifi, bölgenin geçmişini sorgulamak ve yeni tarihsel dinamikler üretilmesine önayak olmak için yazı, performans-konferans ve görsel stratejilerden yararlanıyor. Kolektif, 2015’te Heba Y. Amin (Mısır) ve Dawit L. Petros (Eritre/Kanada) tarafından kuruldu.

YIL
2020

#insan #dekolonyal

LOKASYON
ARK Kültür
Daha Fazla Kara ve Deniz Kütüphanesi