Empati Seansları
Proje
Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar
Tasarımcı
Paula Gaetano Adi

Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar adlı video-makale. Hem teknolojinin hem de insanın temel tanımını alaşağı edecek bir robot “genel grevini” desteklemeye yönelik acil bir çağrı, öte yandan insanlığın tanım ölçütü olarak “beyaz adam”ı reddediyor. Bu görsel manifesto, toplumsal hiyerarşileri ve eşitsizliği sürdüren ırksal ve sömürgeci bakışı güçlendiren, modern robot ve yapay zekâ teknolojilerinde uygulanan emperyalizm biçimlerinden vazgeçmenin önemini gösteriyor, bir yandan da emek sömürüsünden devrimci bir kurtuluşu vadeden tekno-liberal projeye arka çıkıyor.

Arşiv malzemesini buluntu malzemelerle, animasyonla, kompozit görüntülerle ve birinci tekil şahıstan konuşan dış sesle harmanlayan film, üç kısma ayrılıyor: (I) Robotlar Grevde: Robo-kıyametler Tekrar Yürürlükte; (II) Araçsallığın Ötesinde Robotlar: İnsanlık Yeniden Fethedildi ve (III) Robotlar Çoğul Evrende: Animizm Yeniden Yüklendi. Bu üç kısmın her biri zamanımızın temel siyasal zorluklarına ve estetik ihtiyaçlarına değiniyor: Makinenin sömürgecilikten kurtulması ve sömürgecilik öncesi yıkıcı olmayan yaşam biçimlerinin ontolojilerini, epistemolojilerini ve teknolojilerini talep edebilen radikal hayal gücü.

YIL
2020

#makinevari #dekolonyal #algısal

11’40"
LOKASYON
Pera Müzesi
Daha Fazla Empati Seansları