Uydu Projeler
Proje
Parlamento Binaları
Tasarımcı
Sophia Psarra, Uta Staiger, Claudia Sternberg
Proje açıklaması

Konferans / Bartlett Mimarlık Okulu + Avrupa Enstitüsü, UCL / UCL Grand Challenges’ın desteğiyle

Süregiden siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimler karşısında demokrasiye duyulan güvenin gitgide azalışı, bizi siyasal kurumlarımızı ve bu kurumların bulunduğu binaları yeniden düşünmeye davet ediyor. Churchill’in "Biz binaları biçimlendiriyoruz, sonra da onlar bizi," ya da Mitterand’ın "Büyük mimari olmadan büyük siyaset de olmaz," sözündeki gibi parlamento binaları, genellikle siyasi yaşamın sembolleri ve araçları olarak görülüyor. Bu binaların mimarisi, tarihi ve ritüelleri, meşruiyet, yönetim ve davranış normları hakkında çok şey anlatıyor. Bugün televizyon yayınlarında ve sosyal medyada daha geniş bir şekilde yer alan bu binalar, parlamento ile halk arasındaki iletişimi hem daha yaygınlaştırarak hem de hızlandırarak siyasi kültürün çok daha dışarı açılabilmesine imkân tanıyor. Parlamento Binaları, Avrupa ve başka yerlerdeki parlamentolarda iktidarın, hesap verebilirliğin ve demokrasinin mimarisini inceleyen iki bölümlü bir konferans (ve kitap). Bu çokdisiplinli konferansın ilgileneceği soruların başında şunlar geliyor: İçinde bulundukları binalar parlamentoları nasıl şekillendiriliyor? Siyaset mekânda nasıl icra ediliyor? Parlamentolarda toplumsal cinsiyet, faillik ve kamusal erişim nasıl işliyor? Bu binalarda sahne önü ve arkasında siyaset nasıl yapılıyor? Medya ve dijital etkileşimler en başta yasama süreçlerini nasıl biçimlendiriyor?

Biyografi

Sophia Psarra, Bartlett Mimarlık Okulu’nun mimari ve kent tarihi+teorisi doktora programında öğretim üyesi ve idareci. Psarra son kitabı The Venice Variations’da (UCL Press, 2018), kentleri ve binaları, yalnızca bireysel bir tasarım projesi değil, aynı zamanda çok failli oluşum süreçleri olarak ele alıyor. Psarra, yerleşim tasarımı, sergi kavramı ve ziyaretçilerin deneyimi gibi konularda çeşitli kültür kurumlarıyla birlikte çalışıyor. Sanatçının tasarım işleri, Venedik Bienali, George Pompidou Merkezi, Rotterdam NAI, RIBA Londra, Berlin, Milan ve Atina’da sergilendi.

Dr. Uta Staiger, UCL’in Avrupa araştırma, işbirliği ve katılım merkezi EI’ın yöneticisi. Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin eski parlamento binası Berlin Cumhuriyet Sarayı hakkında yayınları bulunan Staiger, BK Parlamentosunun temsil ettiği, aktörleri daha çatışmacı politik normlara göre toplumsallaştıran çoğunlukçu kurumsal kültür üzerine bir kitabın da ortak yazarlarından biri.

EI’da baş araştırmacı olan Dr. Claudia Sternberg, siyasi meşruiyet ve demokrasilerde toplumsal normların üretimi hakkında birçok yayını bulunan bir siyaset bilimcisi.

YIL
202012-13 Kasım 2020'de çevrimiçi gerçekleşecektir.
Daha Fazla Uydu Projeler
atlas Harran Design Team
#insan #malzeme
Berliner Festspiele / Immersion
#küresel #semavi
Sophie Krier ve Erik Wong